20 Filosofi Aksara Jawa / Huruf Jawa Setiap Hurufnya

Posted on

20 Filosofi Aksara / Huruf Jawa Setiap Hurufnya


Bukan hanya tembang macapat saja, ternyata aksara Jawa pun  juga mempunyai filosofi tersendiri bahkan untuk  setiap hurufnya, berikut filosofi aksara jawa setiap hurufnya

Filosofi aksara jawa “hanacaraka datasawala padhajayanya magabathanga”:


Ha

Huripku Cahyaning Allah

Na

Nur Hurip cahya wewayangan

Ca

Cipta rasa karsa kwasa

Ra   

Rasa kwasa tetunggaling pangreh

Ka

Karsa kwasa kang tanpa karsa lan niat

Da

Dumadi kang kinarti

Ta

Tetep jumeneng ing dat kang tanpa niat

Sa

Sipat hana kang tanpa wiwit

Wa

Wujud hana tan kena kinira

Menarik Lainnya  Tembang Macapat Mijil

La

Lali eling wewatesane

Pa

Papan kang tanpa kiblat

Dha

Dhuwur wekasane endhek wiwitane

Ja

Jumbuhing kawula lan Gusti

Ya

Yen rumangsa tanpa karsa

Nya

Nyata tanpa mata ngerti tanpa diwuruki

Ma

Mati dapat bali

Ga

Guru Sejati kang muruki

Ba

Bayu Sejati kang andalani

Tha

Thukul saka niat

Nga

Ngracut busananing manungsa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *