Tembang Macapat Dhandhanggula

Posted on

Lirik Dhandanggula Versi Islam Jawa

DHANDHANGGULA – Turulare
( Lrs.Plg ,Pt.Nem ) 
“Dhandanggula versi Islam Jawa”

 
6       1       2       3       ,      6       1       2       2       2      2
Ing   kang  ka    mot          ing    su      rat    Al  –  A  –  shri
1       5       65     3       ,      3       5       6       6       6       6
Su    rat     ing   kang         ka     ping  sa     tus     ti       ga
6       5       3       2       ,      3       1      2 1     6
Mungte    lung   a       –      yat    ca  –  cah  – e
6       1       2       2        2       3      12
Ka    pi     san     te       ges    I      pun
6        5      21      1       ,      1      1       1        1       1
Dhe   mi    wek   tu             u      ta      wi      wan   ci
3        5      5        5        5      5656
Mang ko   no      wer     di      ni      ra
2        2      3        1         2 1    6
Wi     ga    ti      ning       wek  tu
6        1      2        3          3       3       3       3
Da    tan    nge   mung  –  a  –    ke     A   – shar
3       3      2121     ,       1       1       1       1       1      2      3      3
A      ji      ning    wek          tu     yek    ti      tan    pa     u      pa    mi
3       3       3        2         2312      2

DHANDHANGGULA 

( Lrs.Plg ,Pt.Nem )
6       1       2       3       ,      6       1       2       2       2      2
La -mun      si – ra      ,        ang – ge –    gu –   ru      ka – ki
1       5       65     3       ,      3       5       6       6       6       6
A   –  mi   –  lih – a       ,       ma – nung – sa     kang  nya -ta
6       5       3       2          3       1       2 1     6
Ing- kang     be- cik        mar –   ta –    ba –  te
6       1       2       2          2       3      12
Sar – ta      ka –   wruh  –  ing       u –  kum
6        5      21      1       ,      1      1       1        1       1
Kang ngi  – ba – dah   ,         lan  kang    ngi – ra – ngi
3        5      5        5         5      56     56
Su –  kur     o   –  leh       wong   ta  –  pa
2        2      3        1        2 1     6
Ing-kang   wus       a   –   mung – kul
6        1      2        3         3       3       3       3
Tan    mi  – kir        pa –  we – weh      ing   lyan
3       3      21       21     ,       1       1       1       1       1      2      3      3
I –   ku        pan –  tes    ,         si  – ra      gu –  ro –    na –    na    ka  – ki
3       3       3        2        23     12      2
Sar – ta  –  ne         ka  –  wruh  – a –  na

Download MP3 Macapat Dhandhanggula

Untuk   lagunya  mp3 Tembang Macapat Dhandhanggula,
download Tembang Macapat Dhandhanggula  mp3
 
klik di sini

Menarik Lainnya  Filosofi Tembang Macapat Gambuh

Video Macapat Dhandhanggula

 

Catatan Tembang Macapat :

Tembang macapat Terikat oleh 4 hal

Setiap tembang macapat terikat oleh beberapa “aturan” yang membuat berbeda masing-masing yaitu :
  1.     Guru gatra          : Jumlah larik / baris (gatra) setiap satu bait (padha)
  2.     Guru lagu           : Jumlah suku kata (cacahing wanda ) dalam setiap baris (gatra)
  3.     Guru wilangan   : Huruf vokal terakhir “a, i, u, e, atau o” setiap akhir baris (gatra)
serta yang agak mengikat yaitu :
Watak                 : Sifat “lirik” yang menyertai setiap tembang bisa sedih, gembira, senang dsb.

 

Guru Gatra, Guru Lagu, Guru Wilangan Macapat Dhandhanggula

Untuk Tembang Macapat Dhandhanggula guru gatra, guru lagu, guru wilangan,dan wataknya adalah
 sebagai berikut :

  •     Tembang Macapat Dhandhanggula   10 gatra         :  10i, 10a, 8e, 8u, 9i,  7a, 6u, 8a, 12i, 7a

 

Watak Macapat Dhandanggula

Watak Tembang Macapat Dhandhanggula      :  Ngresepake, terkesan, luwes. cocok untuk menggambarkan situasi apapun.
 

Filosofi Macapat Maskumambang

Adapun Tembang Macapat Dhandhanggula  juga mengandung filosofi kehidupan tersendiri bagi masyarakat Jawa khususnya

klik  di sini untuk mengetahui Filosofi Tembang Macapat Dhandhanggula

 
 
 

Tembang macapat selanjutnya sesuai urutan filosofinya yaitu :Durma, klik di sini untuk mengetahui tembang macapat durma
sedangkan sebelumnya yaitu :
Asmaradhana, klik di sini untuk mengetahui tembang macapat asmaradhana

 

5 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *