Makna Kenduri bagi  tradisi Islam Jawa Dalam serangkaian tradisi kenduri Slametan pada masyarakat Islam tradisional Jawa,  ada 3 unsur sajian […]

Latar Belakang Tumpeng Tumpeng berawal dari kebiasaan masyarakat Jawa dan sekitarnya yang digunakan untuk persembahan kepada gunung-gunung sebagai bentuk tanda […]