Latar Belakang Tumpeng Tumpeng berawal dari kebiasaan masyarakat Jawa dan sekitarnya yang digunakan untuk persembahan kepada gunung-gunung sebagai bentuk tanda […]